800
Алматыдан қоңырау шалу
Тел: 244-44-44, 250-00-00
Банкоматтар мен терминалдардың картасы
Филиалдар

Директорлар кеңесі

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің басқа заңды тұлғалардың қызметінде басшылық лауазымдарда немесе негізгі қызметтерде қатар еңбек ететіні туралы мәліметтер 

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні  

Басқа заңды тұлғаларда қызметтерді қоса атқаруы туралы мәліметтер

Өкілеттіктері мен міндеттері 

Ержанова Раушан Зейнуллаевна

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы

«Нұрбанк» АҚ-ның «MoneyExperts» ЕҰ» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы

Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру, кеңестің мәжілістерін өткізу, сонымен қатар қоғамның жарғысымен белгіленген басқа қызметтерді атқару

«Виктория» СК» АҚ-ның Басқарма төрайымы

1) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру; 
2) үшінші тұлғамен болатын қатынастарды қоғамның мүддесін қорғау; 
3) үшінші тұлғалармен болатын қатынастарда қоғамның атынан әрекет етуге сенімхат беру; 
4) (Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларды қоспағанда) қоғамның жұмыскерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан шығару, жұмыскерлерге марапаттау шараларын және тәртіптік жаза қолдану, қоғамның штаттық кестесіне сәйкес қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық жалақысының және жалақыға дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілеу, қоғамның атқарушы органың және ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерін қоспағанда, қоғам жұмыскерлеріне сыйақы мөлшерін белгілеу; 
5) өзі жұмыста болмаған жағдайда атқарушы органның біреуіне өз міндеттерін орындауды жүктеу; 
6) атқарушы орган мүшелерінің арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілеттіктер аясы мен жауапкершіліктерді бөлу; 
7) қоғамның жарғысымен және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген басқа да қызметтерді атқару.

«Виктория» СК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесі қарастыратын мәселелер бойынша шешім қабылдауға қатысу

Креймер Эдуард

«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

«KSP Steel» ЖШС директоры

1) үшінші тұлғалармен болатын қатынастарда серіктестіктің мүддесін қорғау;  
2) серіктестіктің атынан іс-әрекет етуге құқық беруші сенімхат, сонымен қатар қайта сенім білдіру құқығы бар сенімхат беру; 
3) серіктестіктің жұмыскерлеріне қатысты лауазымға тағайындау туралы, жұмыскерлерді ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығару, еңбек ақы төлеу жүйесін белгілеу, лауазымдық жалақылар мен дербес үстемеақылар белгілеу, сыйлықақы беру мәселелерін шешу, марапаттау шараларын және тәртіптік жаза қолдану; 
4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе серіктестіктің жарғысымен қатысушылардың жалпы жиналысының немесе бақылаушы органдардың құзыретіне жатқызылмаған басқа да өкілеттіктерді, сонымен қатар серіктестіктің қатысушыларының жалпы жиналысы өзіне тапсырған өкілеттіктерді атқару.

Фролов Александр Леонидович

Тәуелсіз директор - «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

_

Директорлар кеңесі қарайтын мәселелер бойынша шешім қабылдауға қатысу

Камалеев Рустем Гумарович

Тәуелсіз директор - «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
_ Директорлар кеңесі қарайтын мәселелер бойынша шешім қабылдауға қатысу

Вокурка Ульф  

Тәуелсіз директор - «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

«Астана» Халықаралық қаржы орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

«KAZAKH INVEST» Ұлттық компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі

«Баспана» Ипотекалық ұйымы» АҚ-ның   Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры

Директорлар кеңесі қарайтын мәселелер бойынша шешім қабылдауға қатысу