800
Алматыдан қоңырау шалу
Тел: 244-44-44, 250-00-00
Банкоматтар мен терминалдардың картасы
Филиалдар

«Нұрбанк» АҚ бос жұмыс орындары

Жетекші маман/ Кадрлар бөлімі/Қызметкерлермен жұмыс басқармасы

Міндеттері:

Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Банкінің ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес кадрлық ісөндірісін жүргізу; Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы мен Банкінің ішкі нормативтік және нұсқаулық құжттарға  сәйкес Бас Банк, Филиалдар жұмыскерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан кету әрекеттерін рәсімдеу; еңбек кітапшалары мен жеке істерді жүргізу, сақтау және есеп жүргізу, оларды архивке өткізгенге дейін сақталуын қамтамасыз ету; жұмыскерлердің еңбек қызметіне және бөлімнің құзырына кіретін мәселелерге қатысты анықтамалар беру; жұмыс уақытының есебін жүргізу (табель толтыру): филиалдардағы кадр ісөндірісінің жүргізілуін тексеру, практика жүзінде көмек көрсету және қызметкерлермен жұмысты жетілдіруге қажетті шаралар жасау; Бөлімнің құзырына кіретін сауалдар төңерегінде Банк жұмыскерлеріне кеңес беру; Банк Басшылығы, Банкінің ішкі нормативтік құжаттары мен нұсқаулық құжаттары белгілеген және Басқарманың ішкі нормативтік құжаттары белгілеген міндеттерді атқару.

Талаптар:

жоғарғы білім; банк/қаржы немесе басқа құрылымда мамандығы бойынша 2 жылдан кем емес мерзімде жұмыс тәжірибесі; мемлекеттік және орыс тілдерін білуі; барлық офистік бағдарламаларды білуі және дағдылануы.

Бас маман
Филиал желісі кредиттік қызметті құқықтық қамтамасыз ету басқармасы/ Заң департаменті

Міндеттері:

Банк қарыздарын ұсыну, банк кепілдемелерін беру жобаларына заңнамалық сараптама жасау, кепіл затының құқықты анықтайтын құжаттарын заңнамалық талдамадан өткізу, қорытынды әзірлеу, кредиттік жобаларды рәсімдеу кезінде заңнамаларды қолдануға байланысты филиалдарға түсіндірме жұмыстарын жүргізу.

Талаптар:

жоғарғы заң білім; азаматтық құқықты, банк заңнамаларын, корпоротивтік құқықты ж.т.б. өте жақсы білуі, жазбаша және ауызша сөз мәнерін жетік меңгеруі, талдауға қабілеттілігі, мамандығы бойынша 2 жылдан кем емес мерзімге жұмыс тәжірибесі.

Бас маман
Корпоративтік бизнес кредиттік қызметті құқықтық қамтамасыз ету басқармасы/ Заң департаменті

Міндеттері:

Банк қарыздарын ұсыну, банк кепілдемелерін беру жобаларына заңнамалық сараптама жасау, кепіл затының құқықты анықтайтын құжаттарын заңнамалық талдамадан өткізу, қорытынды әзірлеу, кредиттік жобаларды рәсімдеу кезінде заңнамаларды қолдануға байланысты филиалдарға түсіндірме жұмыстарын жүргізу.

Талаптар:

жоғарғы заң білім; азаматтық құқықты, банк заңнамаларын, корпоротивтік құқықты ж.т.б. өте жақсы білуі, жазбаша және ауызша сөз мәнерін жетік меңгеруі, талдауға қабілеттілігі, мамандығы бойынша 2 жылдан кем емес мерзімге жұмыс тәжірибесі.

Комплаенс бақылау қызметінің Бас маманы

Талаптар:

 • жоғарғы заң/ экономика/ қаржы білімі;
 • келесі мамандықтардың біреуі бойынша 2 жылдан кем емес мерзімде жұмыс тәжірибесі: комплаенс, тәуекел-менеджмент, аудит, заңгер, қаржы сарапшысы;
 • ҚР банк, қаржы және корпоративтік заңнамаларын; халықаралық стандарттарды  білуі;
 • ағылшын тілін еркін меңгергені құпталады (іскерлік хат алмасу);
 • барлық офистік және MS Word, Excel бағдарламаларын жетік меңгергені; ИСУБД «Новая Афина», «Way-4» бағдарламаларындағы жұмыс тәжірибесі құпталады.  

Міндеттері:

 • комплаенс-тәуекел проблемаларының туындауына қатысты жұмыстар жүргізу, қорытынды жасауға арналған материалдар дайындау;  
 • қаржы нарығындағы Банк қызметінің, сонымен бірге оның жұмыскерлері әрекетінің Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу туралы заңнамасына және қаржы нарығындағы кәсіптік қызметтің стандарттарына сәйкес келуін бақылау;  
 • Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу туралы заңнамасын және қаржы нарығындағы кәсіптік қызметтің стандарттарын, қаржы нарығындағы Банкінің қызметін реттейтін Банкінің ішкі құжаттарын банк жұмыскерлерінің бұзу фактілеріне тергеу жүргізу/тергеуге қатысу;
 • клиенттер мен контрагенттердің мәмілелер (операциялар) бойынша Банкіге немесе қызметтік міндеттерін атқарудағы оның жекелеген жұмыскерлерінің әрекетіне қаржы нарығындағы Банкінің қызметіне қатысты шағымдарын қарастыру;  
 • Банк басшылығына арнап, қызметтері қаржы нарығындағы операцияларға (мәмілелерге) тікелей байланысты болып келетін Банкінің жекелеген жұмыскерлері мен бөлімдерінде анықталған кемшіліктерді жоюға қатысты ұсыныстарды, сондай-ақ аталған бөлімдердің жұмыстарын жетілдіру бойынша ұсыныстарды дайындау.  

Ішкі аудит қызметінің Бас маманы

Талаптары:

 • жоғарғы экономикалық, қаржылық, заң білімі;
 • банк немесе қаржы саласындағы жұмыс тәжірибесі кемінде 2 жыл болуы, қаржы ұйымдарына, соның ішінде екінші дәрежелі банктерде аудит жүргізудегі тәжірибесі құпталады,  IT — аудит, ағылшын жақсы деген дәренжеде меңгеруі.
 • барлық офистік бағдарламаларды білуі және жұмыс істеу дағдысының болуы;  
 • ИСУБД «Новая Афина» жақсы білуі;

Міндеттері:

 • Банк қызметінің барлық аспектілері бойынша ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімділігін тексеру және бағалау;
 • әдістемелік сипаттағы құжаттарды, соның ішінде Қызметтің жұмысы сипатталатын құжаттарыд жасап, олардың Қызмет жұмысына практика жүзінде енгізу;
 • Банкінің барлық құрылымдық бөлімдері мен жекелеген жұмыскерлерінің жұмысындағы анықталған кемшіліктерге қатысты шаралардың орындалуына мониторинг жүргізу; әдістемелік сипаттағы құжаттар (нұсқаулар, ережелер, тексеру бағдарламалары ж.т.б.) жасап, оларды Қызмет жұмысында іс жүзінде енгізу;  
 • бекітілген ішкі аудитті жүргізу тәртібімен және бекітілген жоспарға сәйкес банклік конгломерат бөлімдерінің қызметтеріне аудиттік тексеру жұмыстарына қатысу, сонымен бірге банкілік конгломерат бөлімдерінің қызметіндегі ішкі бақылау жүйелерін жақсарту және тиімділігін арттыруға байланысты ұсыныстар әзірлеу;  
 • сыртқы аудиторлармен және Банкіні тексеру кезінде уәкілетті мемлекеттік органдардың тексерушілерімен ықпалдаса қимылдау.  

Инвестициялық банкинг департаменті/ Сауданы қаржыландыру басқармасының Бас менеджері

Талаптар:

жоғарғы экономикалық/ қаржылық білімі. Халықаралық департементтердегі/ сауданы қаржыландыру басқармаларындағы, қаржылық институттардағы және/немесе құжаттамалық операциялар басқармасындағы жұмыс тәжірибесі; сауданы қаржыландыру құралдарын (аккредитив, кепілдемелер) білуі; құжаттамалық операциялардың, банкаралық қарыздардың есебін жүргізу негізін білуі.

Міндеттері:

 • сауданы қаржыландыру құралдарын (аккредити, кепілдемелер) пайдалана отырып, экспорттық-импорттық сыртқы сауда операцияларын құрылымдау;  
 • жергілікті және халықаралық қаржы институттарымен сауданы қаржыландыру мәмілелері бойынша келіссөздер жасау және хаталмасуды жүргізу;  
 • Банк клиенттеріне, Банкінің кредиттік менеджерлеріне арналған тұсаукесерлер/ оқу семинарларын өткізу;  
 • жергілікті және халықаралық қаржы институттарымен сауданы қаржыландыру мәмілелері бойынша жасалатын келіссөздерге/кездесулерге қатысу;
 • Банкіде сауданы қаржыландыруда жаңа өнімдер жасап, оны іске енгізу;
 • сауданы қаржыландыру өнімдерін ұсыну мақсатында Банкінің кредиттік бөлімдерімен біріге отырып, потенциалды клиенттер іздеуді жүзеге асыру.  

Инвестициялық банкинг департаменті / Капитал басқармасының Бас маманы

Талаптар:

 • жоғарғы экономикалық/ қаржылық/ математикалық білім, батыс біліміне басымдық беріледі;  
 • банк немесе қаржы саласындағы тәжірибесі 2 жылдан жоғары;  
 • инвестициялық, банкілік нарықты білуі; кәсіптік куәілікерінің болуы құпталады (ОБ-пен жасаған мәміле, тіркеу жасағаны туралы, инвестициялық қоржынды басқарғаны туралы);
 • ОБ саласын реттейтін ҚР заңнамалары мен нормативтік-құқықтық актілерді білуі;  
 • мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгергені;  
 • жұмысқа құлшынысы; стресске қарсы тұра білуі; жоғарғы коммуникативтік дағдысы;  
 • іссапарларға шығуға дайын болуы.  

Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті/ Бухгалтерлік есепті әдіснамалау бөлімінің Жетекші маманы

Талаптар:

 • жоғарғы экономикалық/ қаржылық (бухгалтерлік есеп және аудит);
 • банкілік операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізе білуі, бухгалтерлік есепті әдіснамалау саласында 2 жылдан кем емес мерзім жұмыс істегені.  

Міндеттері:

 • Департаменттің құзырына кіретін мәселелерге қатысты ішкі нормативтік және нұсқаулық құжаттарды жасау (жасауға қатысу);  
 • құрылымдық бөлімдер мен Банк филиалдарында бухгалтерлік есеп жүргізуге байланысты мәселелер бойынша кеңестер беру және ұсыныстар жасау;  
 • Банкінің құрылымдық бөлімдері қарауға ұсынған ішкі нормативтік, нұсқаулық және басқа құжаттардың уақтылы және сапалы мақұлдануын қамтамасыз ету;  
 • уәкілетті органдар (ҚР ҰБ, ҚНҚА, ҚҚҚ, ҚРҚМ ҰК ж.т.б.) қарауға ұсынған құжаттар жобаларын уақтылы және сапалы мақұлдануын қамтамасыз ету.  

Қаржылық талдау және бюджеттендіру департаменті/ Бюджеттендіру және контроллинг басқармасы/ Бюджеттендіру бөлімінің Бас маманы

Талаптар:

 • техникалық IT/экономикалық/қаржылық жоғарғы білімі;  
 • банкілік IT және қаржылық IT  құрылымында мамандығы бойынша 2 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі;   
 • Oracle, OFSA-дағы жұмыс тәжірибесі құпталады;  
 • MS Excel дағдылы пайдаланушы.

Міндеттері:

 • бюджеттік жоспарлау, қаржылық талдау мен қаржылық контроллинг құралдарын автоматтандыру жүйесін енгізуге қатысу;  
 • филиалдар мен ББ СП арналған Oracle Financial Analyzer-дағы есептер әзірлеу;  
 • банкілік өнімдерді әр қырынан сатуға байланысты есептер дайындау және тапсыру;  
 • — Oracle Performance Analyzer БҚ-қа стандартталған алгоритмдерді енгізу мен жоспарлы және нақты шығындарды (аллокацияны) тіркеп отыру;  
 • — алдын ала реттелген Allocation ID-тың дұрыс жұмыс атқаратынын тексеру, Аллокация Базасын құру.  

Тәуекелдер департаменті/ Кредиттік тәуекелдер басқармасының Жетекші маманы

Талаптар:

 • экономикалық/ қаржылық/ математикалық жоғарғы білімі, банкілердегі, компанияның қаржылық бөлімдерінде, аудиторлық компаниялардағы жұмыс тәжірибесі.  
 • ағылшын тілін меңгерген кандидатқа басымдылық беріледі.  

Тәуекелдер департаменті/ Қаржылық тәуекелдер басқармасының Жетекші маманы

Талаптар:

 • қаржылық/ экономикалық/ техникалық/ математикалық жоғарғы білім;  
 • мамандығы бойынша 1 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі, банк балансын білуі, балансты талдау бойынша жұмыс тәжірибесі;  
 • Қазақстан Республикасының банк, сақтандыру, зейнеткерлік заңнамаларын және бағалы қағаздар нарығын білуі;
 • мамани дағдысы мен кәсіби дағдыларының орындайтын міндетінің ерекшелігімен сәйкес келуі;  
 • MS Excel, Visual Basic бағдарламаларын жақсы меңгергені;  
 • стресске қарсы қабілетілік жоғарғы қабілеттілігі.  

Міндеттері:

 • контрагенттердің (банкілер мен басқа да қаржы институттарының) кредиттік қабілеттілігін бағалау;
 • елдегі тәуекелдерге баға беру және елдердің төлем қабілеттілігін анықтау;  
 • банк-контрагенттер мен басқа да қаржы институттарының қаржы жағдайына, сонымен қатар елдік лимиттер қойылған елдердегі жағдайларға мониторинг жүргізу.

Корпоративтік бизнес департаменті/ Корпоративтік бизнес сатылымдарын қолдау басқармасы/ Сүйемелдеу бөлімінің Бас менеджері (әдіскер)

Талаптар:

экономикалық/ қаржылық жоғарғы білімі, банк/қаржы құрылымының корпоративтік кредиттеу (ШОБ) бөліміндегі жұмыс тәжірибесі 2 жылдан кем болмауы, банк құжаттары мен ҚР заңнамаларын жақсы білуі;

Корпоративтік бизнес департаменті/ Кредиттік талдау бөлімінің Бас менеджері

Талаптар:

 • экономикалық/қаржылық жоғарғы білімі;  
 • келесі лауазымдардағы тәжірибесі: кредиттік талдау немесе кредиттік сараптама;  
 • корпоративтік бизнес және ШОБ қызметтің әртүрлі саласында) субьектілерін  қаржылық және экономикалық жағынан талдау жасау;

Міндеттері:

 • мәмілелерге қаржылық/ экономикалық талдау жүргізу және оларды құрылымдау;  
 • жобалар бойынша қорытындылар дайындау;  
 • жобаларды сүйемелдеу;
 • есептер құрастыру, Басқарма бөлімінің міндеттеріне кіретін бөлігінде қосымша міндеттерді атқару;  
 • жобалар бойынша қорытындылар дайындап, оларды Кредиттік Комитетте қорғау.

Ақпараттық жүйелер департаменті/ Есептік-талдамалық ақпараттық жүйелерді дамыту басқармасы/ Пластикалық карталарды процессинг жасау жүйелері бөлімінің Инженер-бағдарламашысы  

Талаптар:

 • техникалық жоғарғы білім;
 • Oracle мәліметтер базасын білуі, бағдарламалар жасау дағдысы;  
 • ақпараттық техноглогия саласындағы жұмыс тәжірибесі;  
 • пластикалық карталарды процессинг жасау жүйелерімен жұмыс істеу тәжірбиесінің болуы.  

Міндеттері:

бағдарламалық кешен модулдерін Халықаралық Төлем Жүйесіме өзара ықпалдаса әрекет етуге енгізу  және сүйемелдеу.

Инфрақұрылымды қолдау департаменті/ Есептілікті енгізу және қолдау бөлімінің
Бас инженер-бағдарламашысы

Міндеттері:

есептерді жасау және дайындау, есептерді сүйемелдеу, мәліметтерге орай бірреткі міндеттерді орындау.

Талаптар:

жоғарғы техникалық білім, жұмыс тәжірибесі аз дегенде 1 жыл, СУБД Oracle жүйесіндегі жұмыс тәжірибесі,  SQL, VB, Delphi бағдарлама тілдерін білуі.

Ақпараттық жүйелер департаменті/ Сервис-бағдарланған ақпараттық технологияларды дамыту басқармасы/ Қашықтан банктік қызмет көрсету жүйесін дамыту бөлімінің Жетекші инженер бағдарламашысы

Міндеттері:

қашықтан банкқ қызметін көрсету жүйесін қолдау және жаңа функционалдар жасап шығу.

Талаптар:

 • жоғарғы техникалық білім, мандығы бойынша 1 жылдан жұмыс тәжірибесі;  
 • бағдарламалы қамтама жасау және қолдау саласындағы жұмыс тәжірибесі;
 • бағдарлама тілдерін білуі;  
 • жаңа бағдарламалық өнімдерді жасау.  

Қарағанды қ. филиалы
Корпоративтік бизнес клиенттерімен жұмыс  секторының Жетекші кредиттік менеджері

Міндеттері:

 • ықтимал және ағымдағы корпоративтік клиенттермен іскерлік қатынас орнату және оны қолдау, ағымдағы корпоративтік клиенттерге қызмет көрсетуді жетілдіру;  
 • кездесулер, тұсаукесерлер ұйымдастыру және ықтимал және Банкінің қатардағы клиенттерімен келіссөздер жүргізу;  
 • Корпоративтік бизнес басқармасымен біріге отырып, жаңа корпоративтік Клиенттерді тауып, Банктен қызмет алуға тарту;
 • корпоративтік бизнестің жаңа клиенттерін тарту мақсатында әрекеттегі қарыз алушылармен кешенді шаралар өткізу;
 • қатардағы және ықтимал Клиенттердің ж.б. қажеттіліктерін анықтау;

Талаптар:

 • жоғарғы қаржылық/ экономикалық білім, банк немесе қаржы саласында мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесі кемінде 2 жыл;  
 • банк заңнамасын және ҚҚА мен ҚРҰБ нормативтік құқықтық актілерінің кредиттеуге қатысты бөлігін білуі;
 • мемлекеттік және орыс тілдерін білуі.

Тараз қ. филиалына Тәуекел-менеджер

Талаптар:

жоғарғы экономикалық/ қаржылық/ математикалық/ тезникалық білім, банк, компаниялардың қаржы құрылымдарындағы, аудиторлық компаниялардағы жұмыс тәжірибесі. Ағылшын тілін меңгерген кандидаттарға басымдылық беріледі.

Астана қ. филиалы Шағын және орта бизнес клиенттерімен жұмыс бөлімінің Жетекші кредиттік менеджері

Талаптар:

 • жоғарғы экономикалық/ қаржылық білім;  
 • банкілік құрылымдағы (кредит бөлімдерінде) жұмыс тәжірибесі кемінде 1 жыл болуы;  
 • барлық офистік бағдарламаларды білуі және жұмыс дағдысының болуы.  

Міндеттері:

 • жобаларға қаржы-экономикалық талдау жүргізу және сараптамалық қорытындылар дайындау;  
 • қаржы құралдарын ұсыну шарттарын жасау (кредиттік мәмілелерді құрылымдау);
 • берілген кредиттік қаражаттардың мақсатты пайдалануына тексеру жүргізу;  
 • жобаларға қаржылық мониторинг жасау және бектілген кестеге және Банкінің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес мониторинг есептерін дайындау;  
 • қарыз алушы тәуекелінің артып кетуіне байланысты кредиттеу шарттарының өзгеруіне (50 күнге дейін мерзімін ұзарту арқылы қарызды қайта құрылымдау)қатысты ұсыныстарды талдау;
 • клиенттермен жұмыс Менеджерімен бірігіп, жобаларды Кредит Комитетіне ұсыну және қорғау.  

Проблемалы кредиттер департаменті/ Әдіснама және талдау басқармасы/ Менеджер

Міндеттері:

 • проблемалы кредиттермен жұмыс қызметін реттейтін банкінің ішкі нормативтік құжаттарын жасау және сәйкестендіру;  
 • банкінің мерзімі кешіктірілген қоржынының өсу/төмендеу динамикасына, құрылымына талдау жүргізу;
 • проблемалы қоржын бойынша, проблемалы кредиттерді өтеу сомасы бойынша ж.т.б. мәліметтерді құрау (есептеу).

Талаптар:

 • жоғарғы экономикалық/ математикалық білім;
 • банк немесе қаржы құрылымдарында әдіснама және қаржылық талдау бағытындағы жұмыс тәжірибесі кемінде 1 жыл;
 • банкінің ішкі нормативтік құжаттарын жасай білуі (ережелер, регламенттер, нұсқаулықтар т.б.);
 • есеп түріндегі ақпаратты талдай білуі, есеп жасай білуі;  
 • Excel жұмыс істеуге дағдыланған.

Кепілзаттық қамтама басқармасы/ Мониторинг бөлімі/ Жетекші маман

Міндеттері:

кепілзаттық қамтама ретінде қабылданған мүлікке мониторинг жүргізу, кепілзаттық қамтамаларға мониторинг жүргізу мәселелері бойынша Банкінің филиалдарының жұмыстарын бақылау, өткізілген мониторинг нәтижесіне қарай бірлескен есеп дайындау ж.т.б.

Талаптар:

жоғарғы экономикалық, математикалық, қаржылық білім, жылжымалы және жылжымайтын мүлікті бағалаудағы білімі, бағалау және мониторингпен байланысты қаржы немесе банк құрылымдарындағы жұмыс тәжірибесі кемінде 1 жыл болуы. Жылына 2-3 рет іссапарға шығуы.

Кепілзаттық қамтама басқармасы/ Сараптама бөлімі/ Жетекші маман

Міндеттері:

Бағалау туралы емептерге тәуелсіз сараптама жүргізу және мүліктің кепілзаттық құнын анықтау, филиалдардың жоғарғы лимитті жобаларының кепілзаттық құнын анықтау актілерін сәйкестендіру т.б.

Талаптар:

жоғарғы экономикалық, математикалық, қаржылық білім, жылжымалы және жылжымайтын мүлікті бағалау, қаржы немесе банк құрылымдарында мүлікті бағалау мен мониторинг жасауға қатысты жұмыс тәжірибесі кемінде 1 жыл.

 

Біздің ұсыныстар Сіздерді қызықтырса, өз түйіндемелеріңізді жіберіңіздер.
Таныстарыңызды да ұсына аласыздар.

Түйіндемені мына е-mail-ға жіберіңіздер: hr@nurbank.kz
тел.: +7 (727) 259-97-10 вн. 5786, 5495
Қызықтырған жұмыс орнын және қандай еңбекақы қалайтыныңызды көрсетуіңізді өтінеміз.