800
Алматыдан қоңырау шалу
Тел: 244-44-44, 250-00-00
Банкоматтар мен терминалдардың картасы
Филиалдар

Қазақстандық депозиттерді кепілдендіру қоры

«Нұрбанк» АҚ депозитерді міндетті кепілдендіру қорының қатысушысы. Жеке тұлғалардың теңге мен шетел валютасында салған салымдары міндетті кепілдендіру ісінің нысаны болып табылады. 

Қатысушы банк мәжбүрлеп таратылған жағдайда, депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым депозиторларға кепілдік берілетін депозиттер бойынша сыйақыны есепке алмастан мынадай:

1) жинақ депозиті (салымы) бойынша, бірақ:

ұлттық валютадағы кепілдік берілген жинақ депозиті (салымы) бойынша он бес миллион теңгеден аспайтын қалдық;

2) депозит бойынша, бірақ:

ұлттық валютадағы кепілдік берілген депозиттердің басқа түрлері бойынша он миллион теңгеден;

шетел валютасындағы кепілдік берілген депозит бойынша бес миллион теңгеден аспайтын қалдық сомасында кепілдік берілген өтем төлейді.

Қатысушы банкте депозитордың түрі мен валюта бойынша әртүрлі бірнеше кепілдік берілген депозиті болған кезде депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым олар бойынша он бес миллион теңгеден аспайтын сомада жиынтық кепілдік берілген өтемді төлейді.

Кепілдендірілген өтемақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында төленеді.

http://kdif.kz/kz