800
Алматыдан қоңырау шалу
Тел: 244-44-44, 250-00-00
Банкоматтар мен терминалдардың картасы
Филиалдар

SWIFT

Тауарлар және/немесе қызметтер үшін, ақша аударуға арналған халықаралық жүйені ұсынамыз «SWIFT».

Сізге арналған артықшылықтар:

 • Ыңғайлы — аударым алушының шотына түседі, ол өз қалауымен, шотындағы, ақша қаражатын ішінара немесе толығымен ала алады. Аударым сомасына шек қойылмайды.
 • Кең ауқымды қамтиды — әлемнің кез келген жеріне, кез келген валютада, ақша аулару мүмкіндігі бар, өйткені «SWIFT» жүйесі мультивалюталықты қамтамасыз етеді;
 • Қарапайым — аударымды рәсімдеуге уақыт өте аз кетеді және клиенттің аударым бланкісін қолмен толтыруын талап ететін жосықтар жоқ;
 • Күнбе-күн өңделеді — аударым валюталандырудың ағымдағы күнімен жасалады;
 • Тиімді тарифтер — «Нұрбанк» АҚ-да «SWIFT» жүйесі арқылы аударым жасағаны үшін алынатын тарифтер — нарықтағы ең тиімді тарифтердің бірі.

Аударым жасау үшін ақша алушының деректемлерін беру қажет:

 • заңды тұлғаның толық атауы немесе алушының аты-жөні;
 • бенефициардың (ақша алушының) шотының нөмірі;
 • бенефициардың банкінің атауы;
 • бенефициар орналасқан қала мен ел;
 • бенефициардың банкінің SWIFT- коды;
 • ақша аударымының мақсаты/тағайындалуы;
 • қажет жағдайдар астайтын құжаттарды беру (валюталық келісімшарт, инвойс немесе төлем/ақша аударымы соның негізінде жас алатын басқа құжат).
 • Аударымдарды Ресей рублімен жіберуүшін жоғарыда аталған құжаттарға қоса келесі деректемелерді-де беру қажет:
 • бенефициардың ЖСН;
 • бененфициардың Банкінің БСК мен корреспонденттік шоты;
 • Ресей Банкінің 2017 жылдың 16-тамызындағы N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» Нұсқаулығының 1-Қосымшасына сәйкес Валюталық операция «ВО» коды
 • РФ Орталық Банкінің 03.03.2003 жылғы № 1256-У «Об изменении требований к оформлению платежных инструкций по клиентским платежам» Нұсқауы бойынша РФ бюджетіне төлемдер жасау бойынша деректемлерді толтырукезінде келесідей қосымша деректемелердің болуыміндетті болып табылады:

1) КПП (есепке қою коды);
2) бенефициардың дербес шоты;
3) ОКТМО (муниципалдық құрылымдар аумағының жалпы ресейлік классификаторы) — 11 белгіден турады;
4)КБК (бюджеттік классификация коды) — 20 белгіден тұрады.»