800
Алматыдан қоңырау шалу
Тел: 244-44-44, 250-00-00
Банкоматтар мен терминалдардың картасы
Филиалдар

Жеке тұлғалардың шоттарымен операциялар

«Нұрбанк» АҚ шот бойынша мынадай операциялар жүргізеді және оған  банктік қызметтер көрсетеді:

  • Клиенттің шотына оның басқа шоттарынан, сондай-ақ Қазақстан Республикасы резиденттерінің және резидент еместердің шоттарынан қолма-қол немесе қолма-қол емес түрде теңгемен және/немесе шетел валютасымен келіп түскен ақшаны шотқа түсіреді;

  • Клиенттің шотынан клиенттің тапсыруымен оның басқа шоттарына, не болмаса Қазақстан Республикасы резиденттерінің немесе резидент еместердің шоттарына теңгемен және/немесе шетел валютасымен төлемдер және ақша аударулар жүргізеді. Клиенттің шотынан төлемдер және ақша аударулар тек қана оның тапсыруымен, не болмаса клиенттің нотариус куәландырған тиісті сенімхаты болған жағдайда үшінші тұлғаның тапсыруымен  жүргізіледі;

  • Клиентке шоттан теңгемен және/немесе шетел валютасымен қолма-қол ақша береді. Үшінші тұлғаларға — ҚР резиденттеріне және резидент еместерге, теңгемен және/немесе шетел валютасымен қолма-қол ақша тек клиенттің нотариус куәландырған тиісті сенімхаты болған жағдайда ғана беріледі;

  • Клиенттің шоты бойынша барлық шығындық операцияларды банк шоттағы сома көлемінде жүргізеді;

  • Клиенттің талабы бойынша шот бойынша үзінділер беру;

  • Клиенттің өтініші бойынша шотқа қатысты анықтамалар, соның ішінде — телекстік хабарламалар, шоттан аударулар туралы растау қағаздар беру;

  • Клиенттің өтінішіне сәйкес оның шотында бар сома көлемінде қолма-қол және қолма-қол емес валюта сатып алу операцияларын жүргізу.